Pedagog, psycholog

 

 

PSYCHOLOG

mgr Anna Kotkowska

PEDAGOG SPECJALNY

mgr Andrzej Derleta

PEDAGOG SZKOLNY

mgr  Andrzej Derleta

  Poniedziałek

11.00 – 16.00

 

  Poniedziałek

07.00 – 10.00

 

  Poniedziałek

10.00 – 12.00

 

  Wtorek

09.00 – 14.30

 

  Wtorek

11.00 – 13.00

 

  Wtorek

13.00 – 13.40

14.40 – 16.00

 

  Środa

08.00 – 13.30

 

  Środa

08.40 – 11.40

 

  Środa

11.40 – 13.40

14.40 – 15.40

 

  Czwartek

08.00 – 11.00

 

  Czwartek

08.00 – 10.00

 

  Czwartek

10.00 – 11.30

 

  Piątek

08.00 – 11.00

 

  Piątek

08.00 – 10.00

 

  Piątek

10.00 – 11.30

 

 

 

DO PEDAGOGA I PSYCHOLOGA MOŻE PRZYJŚĆ KAŻDY,

KTO MA JAKIŚ KŁOPOT, A NIE POTRAFI SOBIE  Z NIM SAMODZIELNIE PORADZIĆ.

 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1

26-600 Radom ul. Kolejowa 22

tel. / fax: (48) 360-20-97

kom. 797 138 683

adres e-mail: poradnia@pppnr1.radom.pl

www.pppnr1.radom.pl