Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe prowadzone jest w ciągu roku szkolnego poprzez realizowanie:

-  kl. VII – 10 godzin lekcyjnych,

-  kl. VIII – 10 godzin lekcyjnych,

-  kl. I – III – orientacji zawodowej przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

-  kl. IV – VI – preorientacji zawodowej przez nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących.

-  konsultacji i porad indywidualnych.

 

Szkolni Doradcy Zawodowi

Ewelina Makuch

Andrzej Derleta

 

Oferta szkół średnich

X Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. S. Konarskiego w Radomiu

ul. W. Belimy-Prażmowskiego 37

 

 

Prezentacje uczniów

 do pobrania na dole strony

 

 

Ważne linki:

 https://naborpp.oswiatawradomiu.pl/kandydat/app/access_locked.html

https://www.gov.pl/web/edukacja/terminy-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-2020-2021

https://doradztwo.ore.edu.pl/

https://doradztwo.ore.edu.pl/multimedia/

https://doradztwo.ore.edu.pl/sciezka-ksztalcenia/

https://mapakarier.org

https://www.koweziu.edu.pl/filmy-i-spoty/item/1168-doradztwo-zawodowe

https://zawodowcyradom.pl/

 

 

Oferty szkół:

http://www.zssih.radom.pl/index.php/rekrutacja

http://agroradom.edu.pl/

http://zssradom.edu.pl/

http://www.11lo-radom.edu.pl/szkola/oferta-edukacyjna.html

https://www.zst-radom.edu.pl/

http://2lo.radom.pl/profile-klas/

http://www.czachowski.radom.pl/index.php/oferta-edukacyjna

http://zsb.radom.pl/nabor/

http://www.chalubinski.edu.pl/kategoria-630-oferta_edukacyjna_na_rok_szkolny_2020_2021.html

http://www.szkola-zawod-sukces.pl/rekrutacja-2020-2021/

http://7lo.radom.pl/dla-kandydata/oferta-na-rok-szkolny-201617/

http://kochanowski.iq.pl/?page_id=11484