Regulamin konkursu na "Super Klasę"

Regulamin Konkursu „SUPER KLASA” w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28

im. Adama Mickiewicza w Radomiu klasy IV – VIII

 

CELE KONKURSU:

1. Angażowanie uczniów do aktywnego działania na rzecz klasy, szkoły i lokalnej społeczności.

2. Integrowanie się uczniów poprzez wspólną pracę i zabawę.

3. Budowanie poczucia odpowiedzialności i systematycznej pracy.

4. Promowanie pozytywnych zachowań poprzez zaangażowanie uczniów w działalność charytatywną.

5. Motywowanie do nauki i wzorowego zachowania.

6. Podnoszenie jakości pracy szkoły.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA:

1. Konkurs prowadzi i koordynuje Samorząd Uczniowski.

2. Konkurs trwa od 01 września 2018r. do 31 maja 2019r.

3. Klasy otrzymują punkty za wszelkie rodzaje aktywności na terenie szkoły oraz poza szkołą – akcje, konkursy, przestrzeganie praw i obowiązków ucznia.

4. Zwycięska klasa otrzyma dyplom oraz przejściowy Puchar „Super Klasy”, które zostaną wręczone na uroczystości zakończenia roku szkolnego 2018/2019 w czerwcu.

PUNKTOWANE OSIĄGNIĘCIA:

1. Średnia ocen klasy:

Miejsce I – 30 pkt

Miejsce II – 20 pkt

Miejsce III – 10 pkt

Miejsce IV – 5 pkt

Miejsce od V do X – 2 pkt

2. Zachowanie (średnia ocen klasy z zachowania)

Miejsce I – 30 pkt

Miejsce II – 20 pkt

Miejsce III – 10 pkt

Miejsce IV – 5 pkt

Miejsce od V do X – 2 pkt

3. Frekwencja

Miejsce I – 30 pkt

Miejsce II – 20 pkt

Miejsce III – 10 pkt

Miejsce IV – 5 pkt

Miejsce od V do X – 2 pkt

4. Konkursy przedmiotowe (za osiągnięcia każdego ucznia)

- Etap Szkolny: I miejsce – 5 pkt

II miejsce – 4 pkt

III miejsce – 3pkt

Wyróżnienie – 1 pkt

- Etap Powiatowy: I miejsce – 10 pkt

II miejsce – 7 pkt

III miejsce – 5 pkt

Wyróżnienie – 2 pkt

- Etap Rejonowy: I miejsce – 15 pkt

II miejsce – 12 pkt

III miejsce – 10 pkt

Wyróżnienie – 2 pkt

- Etap wojewódzki: I miejsce – 20 pkt

II miejsce – 17 pkt

III miejsce – 15 pkt

Wyróżnienie – 5 pkt

- Konkurs Ogólnopolski: I miejsce – 35 pkt

II miejsce – 30 pkt

III miejsce – 25 pkt

Wyróżnienie – 10 pkt

5. Zawody sportowe:

- Etap Szkolny: I miejsce – 5 pkt

II miejsce – 4 pkt

III miejsce – 3pkt

Wyróżnienie – 1 pkt

- Etap powiatowy: I miejsce – 9 pkt

II miejsce – 6 pkt

III miejsce – 5 pkt

Wyróżnienie – 2 pkt

- Etap rejonowy: I miejsce – 10 pkt

II miejsce – 8 pkt

III miejsce – 7 pkt

Wyróżnienie – 2 pkt

- Etap wojewódzki: I miejsce – 15 pkt

II miejsce – 12 pkt

III miejsce – 11 pkt

Wyróżnienie – 5 pkt

- Etap ogólnopolski: I miejsce – 20 pkt

II miejsce – 16 pkt

III miejsce – 15 pkt

Wyróżnienie – 10 pkt

6. Inne konkursy:

- Konkurs powiatowy: I miejsce – 5 punktów

II miejsce – 4 punkty

III miejsce – 3 punkty

wyróżnienie – 2 punkty

- Etap rejonowy: I miejsce – 7 pkt

II miejsce – 6 pkt

III miejsce – 5 pkt

Wyróżnienie – 3 pkt

- Etap wojewódzki: I miejsce – 10 pkt

II miejsce – 9 pkt

III miejsce – 8 pkt

Wyróżnienie – 5 pkt

- Etap Ogólnopolski: I miejsce – 15 pkt

II miejsce – 10 pkt

III miejsce – 9 pkt

Wyróżnienie – 7 pkt

7. Występy na apelach okolicznościowych:

2 punkty za każdorazowy udział w apelu indywidualnie lub grupowo

8. Udział w akcjach, konkursach i imprezach organizowanych przez szkołę:

2 punkty za każdorazowy udział w akcji indywidualnie lub grupowo (Sprzątanie Świata, Złotóweczka dla pieseczka, Kombatanci na Kresach, Akcja Miś, akcje charytatywne organizowane przez szkołe, itp.)

9. Zbiórka makulatury, nakrętek, baterii:

Miejsce I – 30 pkt

Miejsce II – 20 pkt

Miejsce III – 10 pkt

Miejsce IV – 5 pkt

Miejsce od V do X – 2 pkt

Punktację dla poszczególnych klas prowadzą wychowawcy.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomu i Pucharu Super Klasy odbędzie się na Akademii z Okazji Zakończenia Roku Szkolnego 2018/2019.