Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. Adama Mickiewicza

Inspektor Ochrony Danych

Tomasz Paprocki

kontakt: iod@psp28.radom.pl