Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. Adama Mickiewicza

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

 

Termin

Zadanie

4 września 2023 r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

6,7 września 2023 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas 0 – VIII

06.09 – 0 – III

07.09 – IV – VIII

2 października 2023 r.

Konsultacje z rodzicami

13 października 2023 r.

Ślubowanie klas pierwszych

1 listopada 2023 r.

Wszystkich Świętych – dzień ustawowo wolny

2,3 listopada 2023 r.

Dodatkowy dni wolne od zajęć dydaktycznych – dzień dyrektorski

8, 9 listopada 2023 r.

Zebrania z rodzicami

11 listopada 2023 r.

Święto Niepodległości – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych

4 grudnia 2023 r.

Konsultacje z rodzicami

do 8 grudnia 2023 r.

Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych

15 grudnia 2023 r.

Wystawienie przez nauczycieli przewidywanych ocen śródrocznych w e – dzienniku

22 grudnia 2023 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych – dzień dyrektorski

23 grudnia 2023 r. –          1 stycznia 2024 r.

Zimowa przerwa świąteczna

2 stycznia 2024 r.

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

6 stycznia 2024 r.

Święto Trzech Króli – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych

8 stycznia 2024 r.

Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej

15 – 28 stycznia 2024 r.

Ferie zimowe

28 stycznia 2024 r.

Zakończenie I semestru

II semestr

od 29 stycznia 2024 r.

31 stycznia,

2 lutego 2024 r.

Zebrania śródroczne z rodzicami

luty 2024

Rekolekcje wielkopostne

4 marca 2024 r.

Konsultacje z rodzicami

28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

16 – 17 kwietnia 2024 r.

Zebrania z rodzicami klas 0 – VIII

1 maja 2024 r.

Międzynarodowe Święto Pracy

2 maja 2024 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych – dzień dyrektorski

3 maja 2024 r.

Święto Konstytucji Trzeciego Maja  – dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych       i opiekuńczych

6 maja 2024 r.

Konsultacje z rodzicami

14 – 16 maja 2024 r.

Egzamin klas ósmych

21 maja 2024 r.

Poinformowanie rodziców o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych oraz                       o nieodpowiednim i nagannym zachowaniu

27 maja 2024 r.

Wystawienie przez nauczycieli przewidywanych ocen rocznych w e – dzienniku

29 maja 2024 r.

Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach rocznych

30 maja 2024 r.

Boże Ciało – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych

31 maja 2024 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych – dzień dyrektorski

3 czerwca 2024 r.

Konsultacje z rodzicami

10 czerwca 2024 r.

Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

17 czerwca 2024 r.

Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej

21 czerwca 2024 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024

22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

Ferie letnie