Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

 

Termin

Zadanie

1 września 2022r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

6,7,8 września 2022r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas 0 – VIII

06.09 – 0 – III

07.09 – IV – VI

08.09 – VII – VIII

3 października 2022r.

Konsultacje z rodzicami

13 października 2022r.

Ślubowanie klas pierwszych

14 października 2022r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

Dzień Edukacji Narodowej

31 października 2022r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych – dzień dyrektorski

1 listopada 2022r.

Wszystkich Świętych – dzień ustawowo wolny

8, 9,10 listopada 2022r.

Zebrania z rodzicami

11 listopada 2022r.

Święto Niepodległości – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych

5 grudnia 2022r.

Konsultacje z rodzicami

22 grudnia 2022r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych – dzień dyrektorski

do 22 grudnia 2022r.

Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych

23 grudnia 2022r. –          1 stycznia 2023r.

Zimowa przerwa świąteczna

5 stycznia 2023r.

Wystawienie przez nauczycieli przewidywanych ocen śródrocznych w e – dzienniku

6 stycznia 2023r.

Święto Trzech Króli – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych

23 stycznia 2023r.

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

30 stycznia 2023r.

Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej

31 stycznia 2023r.

Zakończenie I semestru

II semestr

od 01 lutego 2023r.

1, 2 lutego 2023r.

Zebrania śródroczne z rodzicami

13 – 26 lutego 2023r.

Ferie zimowe

luty-marzec  2023r.

Rekolekcje wielkopostne

6 marca 2023r.

Konsultacje z rodzicami

6 kwietnia - 12 kwietnia 2023r.

Wiosenna przerwa świąteczna

17 – 18 kwietnia 2023r.

Zebrania z rodzicami klas 0 – VIII

28 kwietnia 2023r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych – dzień dyrektorski

2 maja 2023r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych – dzień dyrektorski

3 maja 2023r.

Święto Konstytucji Trzeciego Maja  – dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych       i opiekuńczych

8 maja 2023r.

Konsultacje z rodzicami

22 maja 2023r.

Poinformowanie rodziców o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych oraz              o nieodpowiednim i nagannym zachowaniu

23 – 25 maja 2023r.

Egzamin klas ósmych

31 maja 2023r.

Wystawienie przez nauczycieli przewidywanych ocen rocznych w e – dzienniku

2 czerwca 2023r.

Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach rocznych

5 czerwca 2023r.

Konsultacje z rodzicami

8 czerwca 2023r.

Boże Ciało – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych

9 czerwca 2023r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych – dzień dyrektorski

12 czerwca 2023r.

Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

19 czerwca 2023r.

Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej

23 czerwca 2023r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023

24 czerwca – 31 sierpnia 2023r.

Ferie letnie