Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. Adama Mickiewicza

"Trzymaj formę!" klasy V - VIII - koordynator Anna Krawczyk