Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. Adama Mickiewicza

Regulamin biblioteki

Regulamin funkcjonowania biblioteki szkolnej w czasie pandemii COWID-19

I. Zasady przebywania w bibliotece szkolnej

1. Przed wejściem do biblioteki należy obowiązkowo umyć i zdezynfekować ręce.

2. W pomieszczeniach biblioteki należy zachować bezpieczną odległość  1,5 m.

3. W wypożyczalni może jednocześnie przebywać 12 osób, w tym : 9 osób siedzi i korzysta ze zborów  bibliotecznych lub odrabia lekcje przy stolikach, natomiast 2 osoby oddają lub wypożyczają książki przy stanowisku pracy nauczyciela biblioteki.

3. Wolny dostęp do półek jest ograniczony do dwóch działów : NOWOŚCI WYDAWNICZE dla klas I-VIII oraz BAJKI, BAJECZKI dla klas I-III. Komplety lektur dla klas I-III pobierają wychowawcy i  rozdają książki poszczególnym uczniom w swoich salach; rejestracji wypożyczeń dokonuje nauczyciel biblioteki. Lektury oraz książki z innych działów dla klas IV-VIII podaje uczniom nauczyciel biblioteki.

4. Noszenie maseczek przez uczniów w pomieszczeniach biblioteki w trakcie lekcji  jest dobrowolne; podczas wypożyczania lub zwrotu książek używanie maseczek jest obowiązkowe !.

5. Przed lekcjami uczniowie czekają na nauczycieli przed biblioteką.

6. Podczas udostępniania lub zwrotu książek nauczyciel biblioteki obowiązkowo nosi maseczkę lub przyłbicę, po zakończeniu czynności bibliotecznych dezynfekuje ręce.

7. Po każdej lekcji i przerwie pomieszczenia biblioteczne są wietrzone przez nauczyciela biblioteki oraz dezynfekowane przez pracowników obsługi.

II. Realizacja przyjmowania zwrotów materiałów bibliotecznych przez nauczyciela biblioteki.

1. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne (książki i czasopisma) – co najmniej 48 godz.

2. Zwroty leżą w wyznaczonym miejscu przez w/w ilość godzin; wszystkie voluminy są opatrzone datą zwrotu. Po upływie 2 dni wracają do obrotu czytelniczego.

3. Zwracane egzemplarze nie mogą być dezynfekowane preparatami opartymi na detergentach i alkoholu.

4. W każdą środę można tylko oddawać książki, w pozostałe dni materiały biblioteczne są udostępniane uczniom i pracownikom szkoły.

5. Pozostałe zasady obowiązujące w bibliotece, dotyczące m.in. ilości wypożyczonych książek, terminu zwrotu, postępowania w razie zgubienia lub zniszczenia książki pozostają bez zmian.