Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. Adama Mickiewicza

Numer konta Rady Rodziców

 

Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać w sekretariacie szkoły  lub na konto:


88 1240 3259 1111 0000 2989 3214

Rada Rodziców przy PSP nr 28

w Radomiu, ul. Jaracza 8