Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski zajmuje się organizacją życia szkoły w zakresie:

•    prowadzenia różnorodnych imprez na terenie szkoły
•    udziału w uroczystościach szkolnych
•    zbierania i przekazywania aktualnych informacji z życia szkoły
•    dbania o wystrój tablicy ogłoszeniowej samorządu
•    współpracy z Dyrekcją, Gronem Pedagogicznym, Radą Rodziców.
Samorząd Uczniowski działa według opracowanego rocznego planu pracy.
Działalność w Samorządzie Uczniowskim uczy demokratycznych form współpracy, mądności, kształtuje pozytywne postawy, przygotowuje do aktywnego udziału w życiu społecznym.
Samorząd reprezentuje całą społeczność uczniowską i jest wybierany w demokratycznych wyborach.

 

  SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

2019/2020

Przewodnicząca szkoły 

Amelia Strzałkowska 7c

Zastępcy przewodniczącej

Wiktoria Kowalska 7b

Sekretarz

Aleksander Sieczkowski 7a 

 

 

 

ZADANIA CAŁOROCZNE

    • "Umyj ręce - to nie boli"
    • "Pomocna Skrzynka"
    • "Hałas zabija - cisza leczy"
    • "Zasznurowane buty - bezpieczny spacer"

 

Opiekę nad samorządem sprawują:

Pani Barbara Kwiatkowska

Pani Monika Nowińska

Pani Justyna Michałek

Pani Magdalena Terkner-Kozłowska