Samorząd Uczniowski

 

Skład Prezydium Samorządu Uczniowskiego

w roku szkolnym 2022/2023

 

Aleksandra Kwiędacz - Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego

Jakub Wojtunik - Zastępca Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego

 

Bartosz Rylski - Sekretarz

 

 Samorząd Uczniowski zajmuje się organizacją życia szkoły w zakresie:

•    prowadzenia różnorodnych imprez na terenie szkoły
•    udziału w uroczystościach szkolnych
•    zbierania i przekazywania aktualnych informacji z życia szkoły
•    dbania o wystrój tablicy ogłoszeniowej samorządu
•    współpracy z Dyrekcją, Gronem Pedagogicznym, Radą Rodziców.
Samorząd Uczniowski działa według opracowanego rocznego planu pracy.
Działalność w Samorządzie Uczniowskim uczy demokratycznych form współpracy, mądrości, kształtuje pozytywne postawy, przygotowuje do aktywnego udziału w życiu społecznym.
Samorząd reprezentuje całą społeczność uczniowską i jest wybierany w demokratycznych wyborach.

 

 

 

Opiekę nad samorządem sprawują:

p. Aneta Szepetowska

p. Anna Sawicka