Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. Adama Mickiewicza

Kadra nauczycielska

 KADRA PEDAGOGICZNA 2023/2024

Łyżwa Sylwia dyrektor szkoły, wychowawca świetlicy
Tarasińska Monika wicedyrektor szkoły, wychowawca świetlicy
Augustyn-Basaj Dagmara nauczyciel wspomagający
Bąk Alicja nauczyciel wspomagający
Bukowska Iwona wychowanie fizyczne, wychowawca świetlicy
Brodnicka Jacek plastyka, wychowawca świetlicy
Brzeska Justyna historia, wychowawca świetlicy
Derleta Andrzej pedagog szkolny, doradztwo zawodowe, pedagog specjalny
Dębski Wojciech historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa
Fituch Ewelina nauczyciel wspomagający
Hebda Ewelina edukacja wczesnoszkolna
Jedynak Karolina język niemiecki
Klepacz Magdalena nauczyciel wspomagający
Klonowska Agnieszka edukacja wczesnoszkolna. rewalidacja
Koba Anna przyroda, biologia
Koćwin Maria religia 
Kosowska Agnieszka religia, geografia
Kotkowska  Anna psycholog szkolny
Kowalik Wiktoria nauczyciel wspomagający
Krawczyk Anna wychowanie fizyczne, wychowawca świetlicy
Kwiatkowska Anna matematyka
Kwiatkowska Barbara język polski, wychowanie do życia w rodzinie
Kwiecień Katarzyna fizyka, chemia, informatyka
Lutek Radosław wychowanie fizyczne
Makuch Ewelina język angielski, doradztwo zawodowe
Maliszewska Joanna język polski, wychowawca świetlicy
Mazurek Angelika wychowanie przedszkolne (urlop macierzyński)
Michałek Justyna język angielski
Mizera Katarzyna edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja 
Molga Maria nauczyciel bibliotekarz, język polski
Motyka Paulina wychowawca świetlicy
Nagrodzka Magdalena muzyka, wychowawca świetlicy
Nowińska Monika język polski
Paczek Marzena matematyka, wychowawca świetlicy
Piątek Luiza edukacja wczesnoszkolna
Piwońska Marzena nauczyciel świetlicy, wychowanie do życia w rodzinie
Sawicka Anna logopeda
Socha Renata nauczyciel wspomagający
Solińska Dorota wychowanie przedszkolne
Stępień Katarzyna wychowanie fizyczne, wychowawca świetlicy
Stopka Łukasz informatyka, technika
Strózik Natalia nauczyciel wspomagający
Szepetowska Aneta język polski, etyka
Szewczyk Ewa język angielski
s. Śpiewak Lidia religia
Tarasińska Katarzyna edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja
Terkner-Kozłowska Magdalena język angielski
Zalewska Halina edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja
Zarębska Agnieszka edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja
Ziętek Anna matematyka, informatyka