Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. Adama Mickiewicza

Regulamin szczęśliwego numerka

1.Każdy ma prawo do szczęścia.

 

2.Szczęśliwy numerek będzie zawierał liczby od 1 do 30, które

odpowiadają przypisanemu numerkowi w dzienniku lekcyjnym.

 

3.Liczba raz wylosowana nie będzie brała udziału w dalszych

losowaniach, aż do wylosowania ostatniego numerka.

 

4.Szczęśliwy numerek zwalnia z:

  • niezapowiedzianych kartkówek
  • niezapowiedzianych odpowiedzi
  • zadanych zadań domowych

 

Szczęśliwy numerek nie zwalnia z:

  • zaplanowanych sprawdzianów
  • zaplanowanych kartkówek
  • zaplanowanego pytania
  • bieżącej pracy na lekcji oraz posiadania przyborów, zeszytów i książek.

 

5. Szczęśliwy numerek będzie losowany codziennie o godzinie 8:15, przez przewodniczącego lub zastępcę SU, a następnie wywieszany na tablicy ogłoszeń oraz w pokoju nauczycielskim.

 

6. W przypadku, gdy uczeń wylosuje szczęśliwy numerek, ale nie zachowuje podstawowych norm społecznych oraz nie wypełnia

obowiązków uczniowskich zarówno na lekcji jak i na przerwach nie może

skorzystać z praw przysługujących szczęśliwemu numerkowi.

 

7. Szczęśliwy numerek obowiązuje od 19października 2015r. aż do odwołania.