Regulamin konkursu poetyckiego "Wiersz lub fraszka o bibliotece, książce"

REGULAMIN KONKURSU POETYCKIEGO

                                                         

„Wiersz lub fraszka o bibliotece, książce”.


   I. ORGANIZATOR:

Wioletta Herman-Łyczek, Aneta Szepetowska

 

  II. CELE KONKURSU:

- pobudzenie wrażliwości poetyckiej dzieci,

- łowienie talentów,

- promocja twórczości dziecięcej,

- literacka przygoda dla dzieci

 

III. UCZESTNICY KONKURSU:

uczniowie  klas II-VI.


IV.  WARUNKI UCZESTNICTWA w KONKURSIE:

przedmiotem konkursu jest napisanie wiersza o bibliotece lub książce z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek. Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć 1 wiersz lub fraszkę. Prace należy opatrzyć podpisem, który zawierał będzie - imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

 

  V.  TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC:

W konkursie wezmą udział wyłącznie prace dostarczone do 23 października 2015r. do biblioteki szkolnej.

 

 VI. NAGRODY:

Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach: klasy II-III oraz IV-VI.  Najlepsi  uczestnicy zostaną nagrodzeni.

Jubileusz szkołyPatronWzorowi uczniowie 2014/2015