Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. Adama Mickiewicza

Programy realizowane na terenie szkoły