Regulamin szkolnego konkursu plastycznego "Twórczość Marii Konopnickiej pędzlem malowana"

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

 

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs pod hasłem „Twórczość Marii Konopnickiej pędzlem malowana”


ORGANIZATORZY:

Wioletta Herman-Łyczek – nauczyciel bibliotekarz

Aneta Szepetowska – nauczyciel bibliotekarz


CELE KONKURSU:

  • Przybliżenie uczestnikom konkursu utworów Marii Konopnickiej w związku ze 105 rocznicą śmierci pisarki;
  • Kształtowanie postaw twórczych i kreatywności;
  • Prezentacja własnych dokonań twórczych;
  • Poszukiwanie nowych środków wyrazu.


ADRESACI KONKURSU:

Uczniowie klas II-VI


TECHNIKA I WYMIAR PRACY:

  • Przedmiotem konkursu jest wykonanie jednej płaskiej pracy plastycznej, dowolną techniką (malowanie, rysowanie, wydzieranie, wycinanie itp.) na bloku technicznym w formacie A-3 i większym;
  • Nie dopuszcza się prac zbiorowych;
  • Prace wykonane przez uczniów mają być samodzielne.

TERMIN:

Termin oddania prac upływa 20.11. 2015 r. (prace prosimy składać w bibliotece szkolnej).

Najlepsze prace zostaną wyeksponowane na tablicy obok biblioteki.

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy!!!

Serdecznie zapraszamy do udziału!