Żywienie w kwietniu

Jeżeli uczeń posiada odpisy do odliczenia z miesiąca marca

 należy dokonać wpłaty tylko i wyłącznie

gotówką u intendentki w szkole.  

w dniach  3.04.2023r. w godzinach 7.15 – 16,00

oraz  4.04.2023r. w godzinach 7.15 – 14.00

W razie niejasności proszę o kontakt telefoniczny pod numer 512 050 942.

 

Opłata za obiady w miesiącu marcu wynosi:

15 dni x 4,00 = 60,00 zł

Nie ma żywienia w dniach 6 - 11.04 ( ferie świąteczne) oraz 28.04 (dzień dyrektorski).

Przelewów dokonują tylko ci rodzice, których dzieci nie mają żadnych odpisów.

Wpłaty za obiady przelewem w miesiącu  KWIETNIU  (tylko pełna kwota 60 zł) wnosimy drogą elektroniczną na konto PSP nr 28

Nr konta 23 1240 3259 1111 0000 2989 6518

Treść przelewu musi zawierać: Imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

,,Wpłata za obiady za m-c kwiecień - Jan Kowalski klasa 0a”

Przelewów dokonujemy w terminie od 29.03 do 04.04.2023 roku.

Prosimy o pełne i terminowe wpłaty na obiady za dany miesiąc.

Przelewy wysłane po wyznaczonym terminie będą zwracane na konto rodzica.

Po dokonaniu wpłaty lub przelewu należy odebrać kartę obiadową u intendentki

(w przypadku wpłaty przelewem uczeń otrzyma kartę w kolejnym dniu

po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty na konto szkoły)

Karta obiadowa nie uprawnia do odliczeń nieobecności na obiedzie
(tylko zgłoszenie osobiste, telefoniczne lub sms  pod nr 512 050 942).

Proszę o zapoznanie się z informacją na szkolnej stronie lub na Librusie.