Żywienie w czerwcu

Jeżeli uczeń posiada odpisy do odliczenia z miesiąca MAJA należy dokonać wpłaty tylko i wyłącznie gotówką u intendentki w szkole w dniach:

30.05.2023r. w godzinach 7.15 – 15.00

31.05.2023r. w godzinach 7.15 – 16.00

01.06.2023r. w godzinach 7.15 – 15.00

02.06.2023r. w godzinach 7.15 – 13.00

W razie niejasności proszę o kontakt telefoniczny pod numer 512 050 942.

 

Opłata za obiady w miesiącu CZERWCU wynosi:

10 dni x 4,00 = 40,00 zł

Zakończenie żywienia 16.06.2023.roku.

 

Przelewów dokonują tylko ci rodzice, których dzieci nie mają żadnych odpisów.

Wpłaty za obiady przelewem w miesiącu CZERWCU (tylko pełna kwota 40 zł) wnosimy drogą elektroniczną na konto PSP nr 28

Nr konta 23 1240 3259 1111 0000 2989 6518

Treść przelewu musi zawierać: Imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

,,Wpłata za obiady za m-c maj - Jan Kowalski klasa 0a”

Przelewów dokonujemy w terminie od 29.05 do 02.06.2023 roku.

Prosimy o pełne i terminowe wpłaty na obiady za dany miesiąc.

Przelewy wysłane po wyznaczonym terminie będą zwracane na konto rodzica.

Po dokonaniu wpłaty lub przelewu należy odebrać kartę obiadową u intendentki

(w przypadku wpłaty przelewem uczeń otrzyma kartę w kolejnym dniu

po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty na konto szkoły)

Karta obiadowa nie uprawnia do odliczeń nieobecności na obiedzie (tylko zgłoszenie osobiste, telefoniczne lub sms pod nr 512 050 942).