Żywienie we wrześniu

Opłata za obiady w miesiącu WRZEŚNIU wynosi:

18 dni x 4,50 = 81,00 zł

Rozpoczęcie żywienia 06.09.2023.roku.

 

Wpłaty za obiady przelewem w miesiącu  wrześniu  (tylko pełna kwota 81 zł) wnosimy drogą elektroniczną na konto PSP nr 28

Nr konta 23 1240 3259 1111 0000 2989 6518

Treść przelewu musi zawierać: Imię i nazwisko dziecka oraz klasę

,,Wpłata za obiady za m-c wrzesień - Jan Kowalski klasa 1 a”

Przelewów dokonujemy w terminie od 01.09 do 08.09.2023 roku.

Przelewy wysłane po wyznaczonym terminie będą zwracane na konto rodzica.

Prosimy o pełne i terminowe wpłaty na obiady za dany miesiąc.

 

Wpłaty gotówkowe u intendentki w szkole.

          w dniach 04.09.2023r (poniedziałek) w godzinach 8.30 – 13.00

05 – 07.09.2023r. w godzinach 7.20 – 15.00

08.06.2023r. (piątek) w godzinach 7.20– 13.00

W razie niejasności proszę o kontakt telefoniczny pod numer 512 050 942.

 

Po dokonaniu wpłaty lub przelewu należy odebrać kartę obiadową u intendentki

(w przypadku wpłaty przelewem uczeń otrzyma kartę w kolejnym dniu

po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty na konto szkoły)

Karta obiadowa nie uprawnia do odliczeń nieobecności na obiedzie
(tylko zgłoszenie osobiste, telefoniczne lub sms  pod nr 512 050 942).