Sukces naszych uczniów w konkursie fizycznym

Miło nam poinformować, że troje uczniów naszej szkoły - Kaja Falkiewicz, Maja Lewandowska oraz Maksymilian Wawrzak (kl. 7c) - są laureatami (4 miejsce w kraju) w IX Doświadczalnym Konkursie Fizycznym „Piękne doświadczenie, fascynujące wyjaśnienie”, organizowanym przez  Łódzkiego Kuratora Oświaty, Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej oraz I Liceum Ogólnokształcące w Łodzi. 

Główne cele konkursu to:

  • - inspirowanie uczniów szkół wszystkich typów szkół do wnikliwej obserwacji otaczającego nas świata,
  • - stwarzanie możliwości wykonania i prezentacji pięknych doświadczeń fizycznych ilustrujących podstawowe prawa natury,
  • - stwarzanie możliwości wykorzystywania poznanych praw i zasad fizycznych w praktyce,
  • - kształtowanie umiejętności opracowania danych doświadczalnych, oceny błędów pomiarowych, prezentacji wyników swoich doświadczeń na forum publicznym,
  • - motywowanie uczniów do głębszego poznania praw fizyki,
  • - propagowanie wśród uczniów nowoczesnych technik multimedialnych służących rozwojowi nauk ścisłych.

 

Uprawnienia laureatów konkursów interdyscyplinarnych i tematycznych określa Minister Edukacji Narodowej rozporządzeniem w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.

 

Gratulujemy!