WYDŁUŻONY TERMIN KONKURSU "MÓJ ULUBIONY BOHATER LITERACKI"

UWAGA UWAGA! TERMIN KONKURSU "MÓJ  ULUBIONY BOHATER LITERACKI" ZOSTAŁ WYDŁUŻONY DO 30 KWIETNIA!

PRZYPOMINAMY ZASADY:
KONKURS
“MÓJ ULUBIONY BOHATER LITERACKI”
Organizator konkursu:
Rada Rodziców przy PSP nr 28
Cele konkursu:
popularyzowanie literatury dla dzieci
rozwijanie kreatywności i wrażliwości estetycznej
pogłębianie ciekawości literackiej
Konkurs skierowany jest do uczniów oddziału przedszkolnego i klas I-VIII z podziałem na kategorie ze względu na wiek:
oddział przedszkolny i klasy I-III
klasy IV-VI
klasy VII-VIII
Warunki uczestnictwa:
Konkurs dla oddziału przedszkolnego i klas I-III, polega na wykonaniu pracy plastycznej przedstawiającej ulubionego bohatera/bohaterów z dowolnej lektury lub książki dla dzieci. Praca może być wykonana dowolną techniką, w formacie A4 lub A5. Praca musi być wykonana samodzielnie.
Konkurs dla klas IV-VIII, polega na przebraniu się za ulubionego bohatera z dowolnej lektury.
Jury, oceniając prace i przebrania weźmie pod uwagę:
- estetykę wykonania pracy
- zgodność z tematem
- oryginalność
- kreatywność
- samodzielność wykonania
Zasady nagradzania:
Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa
Laureaci trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii otrzymają nagrody rzeczowe
Do 30.04.2021 r. należy przesłać zdjęcie wykonanej pracy lub przebrania na adres: konkurs@psp28.radom.pl w tytule wiadomości należy podać:
imię i nazwisko oraz klasę.