Doposażenie klasopracowni w pomoce dydaktyczne z przedmiotów przyrodniczych

Z przyjemnością informujemy, że Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28 im. A. Mickiewicza otrzymała z MEN dofinansowanie do wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych: geografia, biologia, chemia i fizyka, zgodnie z kryteriami podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020. Jest to program dofinansowania wyposażenia szkolnych klasopracowni w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

Z nowych pomocy dydaktycznych będą korzystać nauczyciele i uczniowie klas IV-VIII.

Podjęliśmy współpracę z Instytutem Finansowania Samorządu. MEN przewidział realizację tego programu na 4 lata (2018-2021), stąd też wprowadzony roczny limit aplikowania do 25% szkół dla każdej JST.

Kwota dofinansowania 69 399 zł.