MOPS - stypendium szkolne w roku szkolnym 2020/2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu  przesłał do naszej placówki informacje o zasadach i trybie składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2020/2021.

Do pobrania załączniki dotyczące procedur, wydatków kwalifikowanych oraz sposobu wypełnianiawniosków  w/w świadczenia.