Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. Adama Mickiewicza

Opłata za obiady w miesiącu LUTYM

Zwroty za zgłoszone nieobecności uczniów w miesiącu styczniu wypłacane będą w ostatnim dniu miesiąca na konto rodzica.

 

Opłata za obiady w miesiącu LUTYM wynosi:

21 dni x 4,50 = 94,50 zł

 

Wpłaty (tylko pełna kwota 94,50 zł) wnosimy przelewem na konto PSP nr 28

w dniach 29.01.2024 do 02.02.2024r.

Przelewy wysłane po wyznaczonym terminie będą zwracane na konto rodzica.

 

Nr konta 23 1240 3259 1111 0000 2989 6518

 

Treść przelewu musi zawierać: Imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

,,Wpłata za obiady za m-c luty - Jan Kowalski klasa 0a”

 

Wpłaty gotówkowe będą przyjmowane w dniach

29.01.2024 r. w godzinach 7.15 – 15.0

30.01.2024 r. w godzinach 7.15 – 15.30

31.01.2024r. w godzinach 7.15 – 14.00

 

Prosimy o pełne i terminowe wpłaty na obiady za dany miesiąc.

W razie niejasności proszę o telefon pod nr 512 050 942).