Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. Adama Mickiewicza

Klasy szóste na spotkaniu profilaktycznym z funkcjonariuszami Policji.

Dnia 22 listopada w naszej szkole odbyło sie spotkanie uczniów klas: 6a, 6b, 6c z funkcjonariuszami Komendy Policji, którzy przeprowadzili pogadankę o tematyce profilaktycznej.

 Prowadzący szczegółowo omówili na czym polega odpowiedzialność prawna osób nieletnich. Uczniowie poznali m.in. podjęcia: nieletni, czyn karalny, demoralizacja, cyberprzemoc. Funkcjonariusze przestrzegali przed zachowaniami ryzykownymi, które mogą mieć konsekwencje prawne. Słuchacze zostali poinformowani jakie środki wychowawcze może wobec osoby nieletniej stosować sąd. Ponadto młodzież dowiedziała się jakie niebezpieczeństwa czyhają na nią podczas użytkowania Internetu, jak się przed nimi chronić oraz jak postępować by samemu nie zostać sprawcą przemocy. Uczniowie chętnie uczestniczyli w prelekcji, o czym świadczyć mogło ich zaangażowanie w dyskusje.