Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. Adama Mickiewicza

Strona główna

Dzisiaj na tablicy

Powitanie

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

 

Konkursy Mazowieckiego Kuratora Oświaty 

 

Terminy konsultacji dla rodziców i uczniów

Ubezpieczenie szkolne Edu Plus InterRisk rok 2023/2024

 

 

KOMUNIKAT DYREKTORA PSP NR 28

SZANOWNI RODZICE BARDZO PROSZĘ PRZESTRZEGAĆ TERMINÓW WPŁAT NA OBIADY. PRZELEWY DOKONANE PO TERMINIE BĘDĄ ZWRACANE NA KONTO RODZICA.

Opłata za obiady w miesiącu MARCU wynosi:

16 dni x 4,50 = 72,00 zł

 

Wpłaty (tylko pełna kwota 72,00 zł) wnosimy przelewem na konto PSP nr 28

w dniach 28.02.2024 do 05.03.2024r.

Prosimy o pełne i terminowe wpłaty na obiady za dany miesiąc.

Przelewy wysłane po wyznaczonym terminie będą zwracane na konto rodzica.

 

Nr konta 23 1240 3259 1111 0000 2989 6518

 

Treść przelewu musi zawierać: Imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

,,Wpłata za obiady za m-c marzec - Jan Kowalski klasa 0a”

 

Wpłaty gotówkowe dla osób posiadających zwroty za zgłoszone niewykorzystane obiady będą przyjmowane w dniach:

 

01.03.2024 r. w godzinach 7.15 – 14.30

04.03.2024 r. w godzinach 7.15 – 15.30

05.03.2024r. w godzinach 7.15 – 14.30

 

 

W razie niejasności proszę o telefon pod nr 512 050 942).

.

  

Aktualności